Redakcia

INBAR&RESTAURANT - dvojmesačník

Vydavateľ:
IN2 MEDIA, s. r. o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
IČO: 36748889

Riaditeľka vydavateľstva:

Mgr. Zuzana Zelenková-Kubová
tel.: +421 902 547 267
e-mail: zuzana.zelenkova@in2.sk


Šéfredaktorka:
Ing. Elena Strápková
tel.: + 421 948 372 176
e-mail: elena.strapkova@in2.sk