Predplatné

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.,

odd. inej formy predaja

P. O. Box 183

830 00 Bratislava 3

tel.: 0800 188 826, 02/4989 3567, 02/4989 3566, 02/4989 3564

fax: +421 244 458 819

e-mail: predplatne@abompkapa.sk

Cena predplatného: 12.00 €

Cena za kus: 2.00 €