23/07/2015

Zmeny v Slovenskej barmanskej asociácii

(Aktuálne, Tip5)

Nové vedenie

Slovenská barmanská asociáca rozširuje svoje aktivity a ponúka priestor všetkým priaznivcom nápojovej kultúry. Okrem flair tímu začal pod  hlavičkou SkBA pracovať aj baristický tím.

Najväčšie zmeny nastali v organizačnej štruktúre. Riadiaci výbor Slovenskej barmanskej asociácie v súlade so stanovami zvolal 21. júla výročnú členskú schôdzu, ktorej sa zúčastnilo 46 profesionálnych barmanov a riadnych členov. Programom rokovania bolo schválenie  nových stanov SkBA a voľba orgánov riadiaceho výboru. Predsedovia sekcií, Milan Šefc – sekcia východ, Jana Karkušová – sekcia stred a Ľubomír Čul za sekciu západ, predstavili členmi asociácie navrhnutých kanditátov na prezidenta a viceprezidenta.

Za prítomnosti notára výročná členská schôdza jednomyseľne zvolila do funkcie nového prezidenta SkBA. Stal sa ním Ján Šuchta. Do funkcie viceprezidenta bol zvolený Ľubomír Čul.

Na základe návrhov novozvoleného prezidenta výročná členská schôdza zvolila aj ďalších nových funkcionárov. Generálnym sekretárom asociácie sa stal Tomáš Gyén a pokladníčkou asociácie Zuzana Tökölyová. Zmena nastala aj v sekcii západ. Nový predseda sekcie je Martin Jendreas a baristický tím povedie Oldřich Holiš.16/07/2018

IVAN STRÁPEK: Južná Amerika vás každý deň prekvapí niečím novým

09/07/2018

Nesústavný barový cestopis Alfreda Cointreaua

24/06/2018

OTÁZKA NA PROTOKOLISTU: GARDEN PARTY

10/06/2018

Somelier musí hovoriť srdcom i dušou

05/06/2018

Petržalčania majú novú tržnicu