Inzercia

INBAR&RESTAURANT - dvojmesačník

Vydavateľ

IN2 MEDIA, s. r. o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
IČO: 36748889

Inzercia a marketing:

Ing. Mgr. Roman Šimoník
tel.: +421 917 694 771
e-mail: roman.simonik@in2.sk

Ing. Zuzana Siváková
tel.: +421 903 255 722
e-mail: zuzana.sivakova@in2.sk