10/06/2018

Somelier musí hovoriť srdcom i dušou

(Aktuálne, Tip5)

Dvadsaťdva študentov odborných a hotelových škôl nabralo odvahu a postavilo sa pred skutočných odborníkov, aby ukázali svoje vedomosti a potvrdili, že na Slovensku vyrastá nádejná generácia somelierov.

 

Skúška z teórie aj praxe

Odborná porota otestovala mladých somelierov z teoretických vedomostí a praktických skúseností. Teoretická časť sa skladala z testu so všeobecnými otázkami z oblasti vinárstva a vinohradníctva na Slovensku a vo svete, gastronómie a somelierstva. Praktická časť preverila schopnosti správne posúdiť a senzoricky zhodnotiť vlastnosti nápojov, ako aj zručnosti v servise vína.

Porota mala mimoriadne náročnú úlohu, keďže každý rok chodia študenti kvalitne pripravení a rozdiely medzi školami sú čoraz menšie. „Každý rok sme viac a viac prekvapení. Vidíme skutočný posun. Dôkazom toho sú najmä noví študenti, ktorí sú spočiatku veľmi ostýchaví, avšak vo fi nále sú to už úplne iné osobnosti. Sú sebavedomejší a odvážnejší vyjadrovať svoje názory,“ hovorí hlavná enologička spoločnosti Vitis Pezinok a predsedníčka poroty Ingrid Vajcziková. „Táto súťaž má význam práve v tom, že podporujeme študentov, aby sa dokázali odprezentovať a nebáli sa komunikovať. Často totiž majú študenti vedomosti, no nevedia alebo sa boja ich prezentovať. Toto je určite pre nich malý krok, aby vo svojom budúcom zamestnaní boli sebaistejší.“

 

Celoživotné vzdelávanie

Vychovať kvalitného someliera nie je jednoduchá úloha. Školy síce poskytujú kvalitné vzdelanie, no aby sa z človeka stal skutočný odborník, musí na sebe pracovať dlhodobo. A najmä vnímať svoju prácu ako poslanie. „Správny somelier musí hovoriť srdcom a dušou. Práve on je tou pomyselnou predĺženou rukou k výrobcom. Určite by mal mať čo najviac vedomostí o slovenských vínach, aby ich dokázal dobre predať a, samozrejme, dôležité je aj to, ako s vínom pracuje, musí ho vedieť servírovať,“ vysvetľuje I. Vajcziková.

Vzdelávanie somelierov sa nekončí po absolvovaní štúdia. Vyžaduje si celoživotné nadobúdanie vedomostí a skúseností. „Somelierstvo sa dá naučiť, no človek ho zároveň musí mať v sebe. Môžete mať najlepšie vedomosti, no pokiaľ nemáte čuchové vnemy a cit pre víno, tak z vás dobrý somelier nebude. Je to aj o komunikácii, precítení a láske k práci. Existuje skutočne veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú dobrého someliera,“ myslí si I. Vajcziková.

 

Víťazstvo putuje do Nových Zámkov

To, že na Slovensku vyrastá silná generácia mladých somelierov, sa ukázalo aj na piatom ročníku Vitis Trophée Junior. Odborná komisia v zložení I. Vajcziková, viceprezident Asociácie somelierov Slovenska Miroslav Jajcay, členovia prezídia asociácie Róbert Páleník, David Winter a Peter Kecskés, profesionálna somelierka Karin Kovácsová, technológ spoločnosti Vitis Pezinok Juraj Slováček a hlavný somelier Vitis Pezinok Juraj Kordiak rozhodla, že prvenstvo si opäť po roku odniesla študentka z Nových Zámkov Miriama Havettová. Druhé miesto obsadila zástupkyňa domácej Spojenej školy v Modrom Kameni Patrícia Bačová, tretí bol Erik Dorušinec zo Súkromnej strednej odbornej školy v Trnave.

„Zdalo sa mi, že na tomto ročníku bola konkurencia väčšia. Všetci súťažiaci každým rokom napredujú. Víťazstvo ma určite prekvapilo, pretože to bolo náročnejšie v porovnaní s minulým rokom,“ prezradila najlepšia juniorská somelierka pre rok 2018, ktorá vidí svoju profesionálnu budúcnosť spojenú s vínom. „Chcem byť profesionálna somelierka. Je to moja vízia a postupne si za ňou kráčam.“

 

Slovenskí študenti sa nestratia. Ani v zahraničí

Hoci si víťazstvo mohol odniesť len jeden, mnohí talentovaní študenti ukázali obrovský potenciál do budúcnosti. V konkurencii – domácej ani zahraničnej – nebudú mať podľa odborníkov problém vybudovať si dobré meno. „Naši mladí somelieri majú určite šancu presadiť sa aj v zahraničí. Stále viac a viac sa ich tam zamestnáva. Bola by som však rada, aby sme boli práve my tá krajina, ktorá ich bude vedieť zamestnať a odmeniť tak, aby nemuseli nikam odchádzať,“ želá si Ingrid Vajcziková.

 

A: I & R15/10/2018

The Macallan ako svätý grál

07/10/2018

Albert Michler Gin a jeho tri variácie

30/09/2018

DRINKY S CHUŤOU ÁZIE

17/09/2018

ORGANICS – NOVÉ BIO LIMONÁDY OD RED BULL

17/09/2018

Hayman’s je s nami stále!