26/02/2017

Kde sa čapuje najlepší Šariš?

(Beer, Tip5)

Viete rozoznať dobre načapované pivo? Myslíte si, že váš výčapník to vie? Značka Šariš sa rozhodla si tieto zručnosti otestovať a usporiadala historicky prvú súťaž v čapovaní piva s názvom Šariš majster výčapu.

Cieľom súťaž e bolo vyzdvihnúť tradičné remeslo čapovania, ale najmä skvalitniť úroveň servisu a pivnej kultúry vo východoslovenských podnikoch a reštauráciách. Pivo opúšťa brány pivovaru v špičkovej kvalite, no o tom, v akej kvalite ho dostanete na stôl, rozhoduje už samotný výčapník. Súťaž nespočívala iba v čapovaní piva, ale preverila aj vedomosti a skúsenosti výčapníkov: „Majster výčapu musí vedieť , ako správne s pivom manipulovať a skladovať ho, čo je to sanitácia pivného potrubia a ako často ju realizovať , ale aj poznať produkt, s ktorým dennodenne prichádza do styku,“ hovorí Ján Čerkala, sladovnícky majster pivovaru Šariš a člen poroty. Preto museli súťažiaci počas finálového kola obstáť v degustácii rôznych druhov piva, potvrdiť svoje vedomosti o teórii piva, ale aj ukázať, že sú majstrami svojho remesla. Každý finalista musel načapovať „pivo na jedenkrát a pivo na dvakrát“ a naservírovať ho odbornej porote.

Cieľom súťaže bolo vyzdvihnúť tradičné remeslo čapovania, ale najmä skvalitniť úroveň servisu a pivnej kultúry vo východoslovenských podnikoch a reštauráciách. Pivo opúšťa brány pivovaru v špičkovej kvalite, no o tom, v akej kvalite ho dostanete na stôl, rozhoduje už samotný výčapník. Súťaž nespočívala iba v čapovaní piva, ale preverila aj vedomosti a skúsenosti výčapníkov: „Majster výčapu musí vedieť, ako správne s pivom manipulovať a skladovať ho, čo je to sanitácia pivného potrubia a ako často ju realizovať, ale aj poznať produkt, s ktorým dennodenne prichádza do styku,“ hovorí Ján Čerkala, sladovnícky majster pivovaru Šariš a člen poroty. Preto museli súťažiaci počas finálové ho kola obstáť v degustácii rôznych druhov piva, potvrdiť svoje vedomosti o teórii piva, ale aj ukázať, že sú majstrami svojho remesla. Každý finalista musel načapovať „pivo na jedenkrát a pivo na dvakrát“ a naservírovať ho odbornej porote.

 

A: I & R19/04/2018

World Class Cocktail Week sa blíži. Zistite, kto povedie workshopy

15/04/2018

Tajomstvo čínskeho čaju

09/04/2018

Čo je káva?

26/03/2018

MEDOVINA SO SRDCOM, DUŠOU A PODMANIVOU ISKROU

20/03/2018

Čína a víno