11/12/2016

Cech pivných majstrov už po jedenástykrát

(Beer, Tip4)

Do projektu s cieľom motivovať našich zákazníkov k pravidelnej sanitácii pivných ciest, čistote pivného skla, správnemu skladovaniu piva a k celkovému hygienickému štandardu sme sa pustili už po jedenástykrát. Prvých sedem kôl tohto programu nieslo názov Čisté pivné potrubie. Už štvrtý ročník nesie názov Cech pivných majstrov.

Zmena názvu súvisela s filozofiou projektu. V skutočnosti išlo o komplexné posúdenie starostlivosti o pivo od jeho skladovania až po jeho podávanie spotrebiteľovi v pivnom pohári. Podmienkou na zaradenie prevádzky do základnej nominácie tohto projektu

je pravidelne sanitovať pivné potrubie minimálne dvakrát za mesiac. Takto bolo začiatkom roka do jedenásteho kola nominovaných spolu 940 prevádzok. Keď bola splnená táto podmienka, nasledoval audit zo strany oddelenia technického servisu. Spolu sme teda auditovali všetkých 940 nominovaných prevádzok. Celá oblasť hodnotenia je aktuálne rozdelená do piatich základných skupín: skladovanie piva, hnacie plyny, sanitácia pivných ciest a čistota výčapného zariadenia, pivné sklo a samotné čapovanie a podávanie piva. Spolu týchto päť skupín predstavuje dvadsať hodnotených parametrov. Napríklad v skupine pivné sklo posudzujeme detailnejšie tieto parametre: čistota pivného skla, uskladnenie skla, používaný umývací prostriedok, čistota samotnej umývačky skla a ošetrenie skla pred čapovaním. Každému parametru je priradený váhový koeficient podľa toho, akou mierou ovplyvňuje kvalitu výsledného piva. Suma všetkých váhových koeficientov sa rovná číslu 100. Pre detailnejšie posúdenie prevádzky má každý parameter aj tri kvalitatívne úrovne. Každá úroveň priamo vplýva na získanú percentuálnu úspešnosť parametra. Z uvedeného počtu auditovaných prevádzok na základe získaných bodov sme sa rozhodli v tomto ročníku certifikovať 754 prevádzok, ktoré od nás dostanú certifikát za vynikajúcu starostlivosť o pivo. Tento certifikát bude zapožičaný prevádzke na obdobie 12 mesiacov. Pred skončením jeho platnosti budú prevádzky znovu auditované. Ak splnia naše požiadavky, certifikát sa obnoví na obdobie ďalších 12 mesiacov. Prostredníctvom špeciálnych marketingových materiálov, ako sú plagáty, plakety či stojančeky na stôl, komunikujú certifikované prevádzky výsledky tohto projektu a svojho snaženia pre perfektnú kondíciu piva aj smerom k spotrebiteľom. A o to nám ide.

 

A: JÁN PÍRY15/10/2018

The Macallan ako svätý grál

07/10/2018

Albert Michler Gin a jeho tri variácie

30/09/2018

DRINKY S CHUŤOU ÁZIE

17/09/2018

ORGANICS – NOVÉ BIO LIMONÁDY OD RED BULL

17/09/2018

Hayman’s je s nami stále!