29/06/2015

Aká je pivná kultúra u vás?

(Beer)

Z 968 udelili certifikát Cechu pivných majstrov 641 prevádzkam

Pivovary Topvar  sa už dlhodobo a systematicky venujú zvyšovaniu pivnej kultúry u nás. Realizujú mnohé aktivity, rôzne programy a projekty zamerané na vzdelávanie personálu v prevádzkach, kde sa čapuje pivo, ale aj na konzumentov tohto lahodného a v našich končinách obľúbeného nápoja.       

       

Tohto roku má jeden z projektov, zameraných na zvyšovanie kultúry pitia piva a kvality jeho podávania, už desať rokov. Ide o projekt s názvom Cech pivných majstrov. Jeho cieľom je motivovať všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s pivom potom ako opustí brány pivovaru, aby urobili maximum pre zachovanie kvality nápoja a podávali ho konzumentom tak, aby nestratilo nič zo svojich charakteristík a predností. Na čapované pivo číha totiž podstatne viac nebezpečenstiev, ako na pivo podávané z fľaše, prípadne plechovky. Je to citlivý nápoj a veľmi ľahko si zapamätá, ako sa s ním manipulovalo, ako a kde ho skladovali, s čím všetkým prišlo do kontaktu, kým prešlo kohútikom na čapovanie piva – tzv. pípou. Zareaguje aj na to, či je načapované do čistého pohára a tiež ako ho do pohára čapovali.

ČISTOTA JE ZÁKLAD

Prevádzky, v ktorých sa pivo čapuje a majú všetky „cesty“ piva ku konzumentovi pod kontrolou, čiže spĺňajú štandardy, získavajú certifikát. Na jeden rok sa takáto prevádzka zaradí do elitného klubu Cechu pivných majstrov. Po roku musí svoje členstvo v klube znovu obhájiť. Aby sa nestalo, že rutina je dôležitejšia ako kvalita. Nutná, nie však postačujúca podmienka na získanie certifikátu, je pravidelná odborná sanitácia pivného potrubia v prevádzke. Minimálne dvakrát za mesiac.

KRITÉRIÁ SÚ NÁROČNÉ

Do 10. kola udeľovania certifikátov sa nominovalo 968 prevádzok. V ďalšej fáze projektu sa robil audit dodržiavania pivných štandardov. Tie pozostávajú z 20 parametrov a každý z nich má tri kvalitatívne úrovne hodnotenia. Školení audítori posudzujú napríklad podmienky skladovania piva, používaný hnací plyn, čistotu všetkých povrchov v kontakte s pivom, ale aj čistotu výčapného zariadenia. Tiež starostlivosť o pivné sklo a samotné čapovanie a podávanie piva.

INDIKÁTOR JE PIVO

Už samotné pivo, keďže je to sýtený a penivý nápoj, je indikátor čistoty a kvality pohára. Prezradí, či sa o poháre v prevádzke dobre starajú. Bublinky na skle, rýchlo padajúca pena, bubliny v pene, zlý pomer piva a peny, to sú najčastejšie negatíva, s ktorými sa možno stretnúť. Tie prevádzky, ktoré úspešne splnia hodnotiace kritériá možno rozoznať podľa toho, že na viditeľnom mieste visí tabuľka Cechu pivných majstrov s príslušným certifikátom. V tomto desiatom kole projektu udelili Pivovary Topvar certifikáty 641 úspešným prevádzkam na celom Slovensku.17/09/2018

ORGANICS – NOVÉ BIO LIMONÁDY OD RED BULL

17/09/2018

Hayman’s je s nami stále!

09/09/2018

Zaznačte si: AVILA

09/09/2018

Oranžové vína

03/09/2018

Z histórie kávy a jej pestovania